ثبت شکایت

اگر از خدمات تعمیری که از مجموعه ما دریافت کردید به هر نحو  رضایت نداشتید ، لطفا با تکمیل کردن فرم زیر مارا از روند کار مطلع کنید  تا تصمیماتی در راستای رضایت مشتریان اتخاذ کنیم.